Biblioteka Urzędu Patentowego

Biblioteka Urzędu Patentowego

1 lutego 2013 0 przez Redkacja

Ściśle określony zasięg działania ma Biblioteka Urzędu Patentowego w Canberze, gromadząca publikacje i dokumentacje dotyczące wynalazków i wszelkiego rodzaju innowacji w dziedzinie wiedzy przyrodniczej, techniki i technologii, przemysłu, prawa, wdrożeń naukowych.

Reklama

Zbiory zawierają dane pochodzące ze wszystkich krajów świata, dotyczące postępu naukowo-technicznego i ważniejszych osiągnięć. Zawartość zbiorów przekroczyła z początkiem lat osiemdziesiątych 15 min pozycji, powiększając się corocznie o dalsze 0,5 min.

Głównym celem biblioteki jest pełna informacja o postępie naukowo-technicznym w świecie. Dla ułatwienia dostępu do przebogatych zbiorów biblioteka ma swoje filie we wszystkich stolicach państw związkowych.

Reklama