Kategoria: Informacje

14 września 2020 0

Podział Australii i Oceanii

przez Redkacja

Australia w ogólnym układzie zajmuje położenie skrajne, tworząc na południowym zachodzie potężny blok kontynentalny, który pomostem Wysp Sundajskich łączy się…

1 lutego 2013 0

Muzea w Australii

przez Redkacja

Szczególną rolę kulturową pełnią muzea. Cieszą się one wielkim uznaniem społeczeństwa i efektywną opieką państwa. W każdym stanie znajduje się…

1 lutego 2013 0

Biblioteka Urzędu Patentowego

przez Redkacja

Ściśle określony zasięg działania ma Biblioteka Urzędu Patentowego w Canberze, gromadząca publikacje i dokumentacje dotyczące wynalazków i wszelkiego rodzaju innowacji…

1 lutego 2013 0

Kultura Australii

przez Redkacja

Społeczeństwo australijskie poświęca wiele wysiłku organizacyjnego i środków finansowych na rozwój kultury i jej upowszechnianie. Rozwój ten zapoczątkowano tworzeniem bibliotek,…

1 lutego 2013 0

Biblioteka Narodowa Australii

przez Redkacja

Najbardziej wszechstronne funkcje pełni Biblioteka Narodowa Australii w Canberze, działająca od 1961 r. Oprócz zadań powszechnie stawianych bibliotekom narodowym we…

3 października 2012 0

Noclegi w Sydney

przez Redkacja

W Sydney z międzynarodowego lotniska można dojechać do centrum autobusem miejskim. W biurze informacji turystycznej już na lotnisku można zdobyć…

2 października 2012 0

Wiza do Australii

przez Redkacja

Każdy kto przybywa do Australii, niezależnie od narodowości musi posiadać wizę konsularną. Szczegółowe informacje o warunkach jej uzyskania otrzymamy w ambasadzie australijskiej,…