Przejdź do treści

Kultura Australii

Społeczeństwo australijskie poświęca wiele wysiłku organizacyjnego i środków finansowych na rozwój kultury i jej upowszechnianie. Rozwój ten zapoczątkowano tworzeniem bibliotek, które poczęły powstawać już w okresie pionierstwa kolonizacyjnego. Formalne podstawy prawne ruch bibliotekarski otrzymał dopiero pod koniec okresu międzywojennego; w tym też czasie powołano do życia Australijski Instytut Biblioteczny, przekształcony w 1949 r. w Stowarzyszenie Biblioteczne Australii

Jego celem jest popieranie i doskonalenie działalności bibliotekarskiej oraz usług bibliotecznych na terenie całego kraju, czuwanie nad właściwym poziomem naukowym i zawodowym pracowników bibliotek, którzy są obowiązani do posiadania dyplomów wydawanych przez Stowarzyszenie na podstawie odpowiednich egzaminów.


W Australii powstały i rozwijają się biblioteki różnej wielkości, 
o zróżnicowanych formach organizacyjnych, wielorakich celach. Biblioteki publiczne stanowią własność rządu federalnego, rządów państw związkowych i terytorialnych, uniwersytetów i szkół wyższych, wszelkiego typu szkół średnich i podstawowych, różnych instytucji samorządowych.

Biblioteki podlegające kompetencji rządu federalnego zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem materiału bibliotecznego ze wszystkich zakresów i ze wszystkich krajów bądź też specjalizują się w wybranych działach, budzących szczególne zainteresowanie w społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.