Kategorie
Kultura

Kultura Australii

Społeczeństwo australijskie poświęca wiele wysiłku organizacyjnego i środków finansowych na rozwój kultury i jej upowszechnianie. Rozwój ten zapoczątkowano tworzeniem bibliotek, które poczęły powstawać już w okresie pionierstwa kolonizacyjnego. Formalne podstawy prawne ruch bibliotekarski otrzymał dopiero pod koniec okresu międzywojennego; w tym też czasie powołano do życia Australijski Instytut Biblioteczny, przekształcony w 1949 r. w Stowarzyszenie Biblioteczne Australii

Jego celem jest popieranie i doskonalenie działalności bibliotekarskiej oraz usług bibliotecznych na terenie całego kraju, czuwanie nad właściwym poziomem naukowym i zawodowym pracowników bibliotek, którzy są obowiązani do posiadania dyplomów wydawanych przez Stowarzyszenie na podstawie odpowiednich egzaminów.


W Australii powstały i rozwijają się biblioteki różnej wielkości, 
o zróżnicowanych formach organizacyjnych, wielorakich celach. Biblioteki publiczne stanowią własność rządu federalnego, rządów państw związkowych i terytorialnych, uniwersytetów i szkół wyższych, wszelkiego typu szkół średnich i podstawowych, różnych instytucji samorządowych.

Biblioteki podlegające kompetencji rządu federalnego zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem materiału bibliotecznego ze wszystkich zakresów i ze wszystkich krajów bądź też specjalizują się w wybranych działach, budzących szczególne zainteresowanie w społeczeństwie.

Autor: Redkacja

W skład redakcji serwisu wchodzą młodzi ludzie, którzy pałają zamiłowaniem do kraju jakim jest Australia.

Życzymy miłej lektury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.