Warto sprawdzić

Categories: Kultura

Kultura Australii

Społeczeństwo australijskie poświęca wiele wysiłku organizacyjnego i środków finansowych na rozwój kultury i jej upowszechnianie. Rozwój ten zapoczątkowano tworzeniem bibliotek, które poczęły powstawać już w okresie pionierstwa kolonizacyjnego. Formalne podstawy prawne ruch bibliotekarski otrzymał dopiero pod koniec okresu międzywojennego; w tym też czasie powołano do życia Australijski Instytut Biblioteczny, przekształcony w 1949 r. w Stowarzyszenie Biblioteczne Australii.  Jego celem jest popieranie i doskonalenie działalności bibliotekarskiej oraz usług bibliotecznych na terenie całego kraju, czuwanie nad właściwym poziomem naukowym i zawodowym pracowników bibliotek, którzy są obowiązani do posiadania dyplomów wydawanych przez Stowarzyszenie na podstawie odpowiednich egzaminów. W Australii powstały i rozwijają się biblioteki różnej wielkości, o zróżnicowanych formach organizacyjnych, wielorakich celach. Biblioteki publiczne stanowią własność rządu federalnego, rządów państw związkowych i terytorialnych, uniwersytetów i szkół wyższych, wszelkiego typu szkół średnich i podstawowych, różnych instytucji samorządowych. Biblioteki podlegające kompetencji rządu federalnego zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem materiału bibliotecznego ze wszystkich zakresów i ze wszystkich krajów bądź też specjalizują się w wybranych działach, budzących szczególne zainteresowanie w społeczeństwie.

Społeczeństwo australijskie poświęca wiele wysiłku organizacyjnego i środków finansowych na rozwój kultury i jej upowszechnianie. Rozwój ten zapoczątkowano tworzeniem bibliotek, które poczęły powstawać już w okresie pionierstwa kolonizacyjnego. Formalne podstawy prawne ruch bibliotekarski otrzymał dopiero pod koniec okresu międzywojennego; w tym też czasie powołano do życia Australijski Instytut Biblioteczny, przekształcony w 1949 r. w Stowarzyszenie Biblioteczne Australii

Jego celem jest popieranie i doskonalenie działalności bibliotekarskiej oraz usług bibliotecznych na terenie całego kraju, czuwanie nad właściwym poziomem naukowym i zawodowym pracowników bibliotek, którzy są obowiązani do posiadania dyplomów wydawanych przez Stowarzyszenie na podstawie odpowiednich egzaminów.


W Australii powstały i rozwijają się biblioteki różnej wielkości, 
o zróżnicowanych formach organizacyjnych, wielorakich celach. Biblioteki publiczne stanowią własność rządu federalnego, rządów państw związkowych i terytorialnych, uniwersytetów i szkół wyższych, wszelkiego typu szkół średnich i podstawowych, różnych instytucji samorządowych.

Biblioteki podlegające kompetencji rządu federalnego zajmują się gromadzeniem i opracowywaniem materiału bibliotecznego ze wszystkich zakresów i ze wszystkich krajów bądź też specjalizują się w wybranych działach, budzących szczególne zainteresowanie w społeczeństwie.

Redkacja

W skład redakcji serwisu wchodzą młodzi ludzie, którzy pałają zamiłowaniem do kraju jakim jest Australia. Życzymy miłej lektury.

Share
Published by
Redkacja

Recent Posts

Jedzenie w Australii

Australijczycy w głównej mierze jedzą trzy posiłki dziennie Śniadanie  -  zazwyczaj między 7 a 10 rano, Lunch - miedzy 12 a 3… Read More

2 listopada 2018 23:39

Nietypowy problem Naomi Osaki. Japońska tenisistka… nie zna japońskiego

Nietypowy problem Naomi Osaki. Japońska tenisistka... nie zna japońskiego Naomi Osaka jest jedną z największych rewelacji ostatnich miesięcy w rozgrywkach… Read More

22 stycznia 2016 18:35

Muzea w Australii

Szczególną rolę kulturową pełnią muzea. Cieszą się one wielkim uznaniem społeczeństwa i efektywną opieką państwa. W każdym stanie znajduje się… Read More

1 lutego 2013 22:26

CSIRO i Australijskie Centrum Dokumentacji Wojennej

Z początkiem lat siedemdziesiątych utworzono w Australii "Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization" (CSIRO, Ogólnokrajową Organizację Badań Naukowych i Przemysłowych)… Read More

1 lutego 2013 22:20

Biblioteka Urzędu Patentowego

Ściśle określony zasięg działania ma Biblioteka Urzędu Patentowego w Canberze, gromadząca publikacje i dokumentacje dotyczące wynalazków i wszelkiego rodzaju innowacji… Read More

1 lutego 2013 21:24

Biblioteka Narodowa Australii

Najbardziej wszechstronne funkcje pełni Biblioteka Narodowa Australii w Canberze, działająca od 1961 r. Oprócz zadań powszechnie stawianych bibliotekom narodowym we… Read More

1 lutego 2013 21:16